Algemene Voorwaarden

De lessen zijn toegankelijk voor iedereen op eigen verantwoordelijkheid. Informeer de docent vooraf over gezondheidszaken. De docent mag weigeren of doorverwijzen op grond van deze informatie. Instructies nauwkeurig volgen ter voorkoming van schade/ letsel: de docent is hier niet aansprakelijk voor. 

Er wordt gewerkt met een lessenblok van enkele weken aaneengesloten. Deelname aan de lessen is mogelijk na bevestiging van de docent en betaling van geld. Er wordt een vaste plek bij een vaste lestijd gereserveerd. Info over een lesperiode, kosten, lestijden, locatie, enz. staan op de website vermeld.

Gemiste lessen zijn voor rekening van de cursist. Binnen het lessenblok kan een gemiste les ingehaald worden op een andere lestijd als er plek beschikbaar is. Er is geen recht op restitutie bij niet gevolgde lessen.

Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Opzegging is mogelijk vóór het einde van elke lesperiode: bij geen tijdige opzegging, blijft men als deelnemer aangemeld en betalingsplichtig. 

Bij lesuitval door verhindering van de docent, biedt de docent een les als compensatie; bij overmacht buiten de docent om mag de docent een alternatief bieden, als een online/ audio of buiten les (in de zomer).

Bij langdurige ziekte of bijzondere privé-omstandigheden, svp zsm contact opnemen voor overleg (achteraf is niet mogelijk om een afwijkende afspraak te maken). Vakanties en werkomstandigheden vallen hier niet onder. 

Afmelding voor een les svp zsm via whatsapp of email. Achteraf bericht of last minute-afmelding vóór een les annuleert de inhaalmogelijkheid. 

MiYoga stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van eigendommen van cursisten. Er kan op  geen enkele wijze schade op MiYoga verhaald worden. Laat waardevolle spullen thuis of houdt ze in de zaal goed opgeborgen.

Persoonsgegevens worden slechts gebruikt om informatie te verstrekken over de lessen en activiteiten via e-mail, social media of whatsapp binnen de kaders van de deelnemende cursisten. Indien dit ongewenst is, vermeldt de cursist dit expliciet per e-mail om uitgesloten te worden van deze berichtgevingen. 

Cursisten nemen een eigen yogamat meenemen en eventueel ander materiaal (deken bijv.) tbv de hygiëne. Bij ziekte symptomen als covid, griep enz. graag melding doen en thuisblijven.

Door deel te nemen aan de lessen en na betaling van het abonnementsgeld geeft men aan kennis te hebben genomen van de voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.